Dmytro Antoniuk: możliwe, że wojska ukraińskie wyzwolą Izium lub otoczą tam wroga

O ostatnich wydarzeniach z wojny rosyjsko-ukraińskiej informuje korespondent Dmytro Antoniuk.