Prof. Krysiak: Na szczęście nie jesteśmy w strefie euro. Inaczej bylibyśmy w takiej sytuacji jak Litwa i Estonia

Ekonomista o inflacji, problemach w strefie euro, polityce EBC i podwyżkach stóp procentowych.