Niektórzy eksperci twierdzą, że tzw. umowa zbożowa nie spełnia kryteriów dokumentu prawa międzynarodowego – Artur Żak

Prowadzący Studia Lwów o porozumieniu stambulskim, ataku na Odessę i odwołaniu Rusłana Demczenki.