Dmytro Antoniuk: na całym froncie nie odnotowano postępów Rosji

Dmytro Antoniuk opisuje sytuacje na Ukrainie. Rosja nie czyni postępów, jednak jej ostrzały nie ustają.