Stefanik: Stoimy u progu zmian politycznych nad Sekwaną. Z pewnością Francja za pięć lat będzie inna niż przed wyborami

Korespondent polskich mediów we Francji o nowopowołanym rządzie Elisabeth Borne i czwartej kohabitacji w dziejach V Republiki.

Komentarze