Ks. Stasiewicz z Charkowa: nie ma dnia, bym nie otrzymywał wyrazów wdzięczności dla Polaków

Dyrektor charkowskiej Caritas o życzliwości mieszkańców miasta wobec Polaków oraz o powtarzających się każdej nocy ostrzałach rosyjskich.