Maria Osidacz z Iwano-Frankiwska: w społeczeństwie ukraińskim zrodziła się wielka chęć odbudowania kraju

Gościem Radia Wnet jest dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Maria Osidacz mówi o działalności, jaką podejmuje ta organizacja.