Prof. Maciej Szymanowski: odbywa się wojna dyplomatyczna między Kijowem a Budapesztem

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Wegierskiej im. Wacława Felczaka tłumaczy politykę Budapesztu wobec wojny na Ukrainie.