Piotr Witt: Francja chce skopiować polską reformę służby zagranicznej. Nie jesteśmy w tej kwestii wzorem do naśladowania

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej „Kroniki Paryskiej”, przygotowanej przez korespondenta Radia Wnet we Francji.