Prof. Antoni Dudek: Przekleństwem polskiej polityki jest brak ciągłości w działaniu

Historyk i politolog mówi o grzechach i błędach polskiej polityki. Wytyka klasom politycznym brak ciągłości w działaniu, jak i unikanie przeprowadzania niezbędnych reform.