Prof. Gatnar: jeżeli RPP teraz podnosi stopy procentowe, to oznacza, że inflacja spadnie najwcześniej za rok

Kiedy można spodziewać się spadku inflacji? Ekonomista o podwyższaniu stóp procentowych, sile złotego i presji popytowej.