B9 – Jan Sechter: Trójmorze jest największym projektem euroatlantyckim od czasu wejścia Czech do NATO

Pełnomocnik rządu Czech ds. Trójmorza wyjaśnia jak nasi południowi sąsiedzi zapatrują się na współpracę gospodarczą między państwami Europy Środkowo – Wschodniej i Południowej.

Jan Sechter podkreśla jak ważna dla Czech jest współpraca gospodarcza z Ukrainą. Ubolewa, że jego państwu do tej pory nie udało się zacieśnić związków ekonomicznych ze wschodem.

 W naszym kraju istnieje od dawna przekonanie, że Europa powinna bardziej otworzyć się na rynki wschodnie i Bałkany.

Czytaj także:

B9 – Maciej Ruczaj: Dotąd brakowało polsko-czeskiej współpracy treści. Okazuje się, że jesteśmy dla siebie niezbędni

Dla Czechów niezwykle ważny jest też projekt Trójmorza. Poprzednie rządy uważały, że może być to narzędzie do podziału Unii i koncertowały się głównie na Brukseli. Teraz prascy politycy prezentują inny sposób myślenia.

Nasza gospodarka jest mocno skoncentrowana na koncepcji Trójmorza. Jest ona dla nas niezwykle ważna. Chcemy, aby Czechy były połączone gospodarczo z Europą Centralną i Południową.

K.B.

Komentarze