Wielka Brytania: Spotkanie przedstawicieli inicjatywy Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza w początkowym kształcie / Fot. JayCoop, Wikimedia Commons (CC A-S 4.0)

W czwartek, 12 maja, Ambasada Łotwy oraz Ambasada RP w Londynie organizują seminarium poświęcone Funduszowi Inwestycyjnemu Inicjatywy Trójmorza.

Omawiane będą możliwości wzmocnienia współpracy, bezpieczeństwa infrastruktury oraz sektora cyfrowego i energetycznego Osi Trójmorza. W konferencji wezmą udział przedstawiciele krajów nadbałtyckich.


Podczas seminarium odbędzie się prezentacja przygotowana przez Amber Infrastructure Group,
dotycząca projektów Funduszu Inwestycyjnego. Podczas wydarzenia inauguracyjne przemówienia wygłoszą Prezes Zarządu BGK, Polski Bank Rozwoju i Przewodnicząca Rady Nadzorczej 3SIIF, Beata Daszyńska-Muzyczka oraz Szef Kancelarii Prezydenta Łotwy, Andrisa Teikmanisa.

Inicjatywa Trójmorza znacznie zyskała na znaczeniu w ciągu ostatnich lat i miesięcy. Tragiczne wydarzenia rozgrywające się tuż przy granicach Unii Europejskiej przekonują nas, że wzmocnienie bezpieczeństwa i łączności wśród 12 krajów osi Północ-Południe ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony całej Europy”powiedział Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek.

W obecnych warunkach geopolitycznych znaczenie przepływu energii, transportu i łączności cyfrowej między krajami Inicjatywy Trójmorza tylko wzrosło. Chcielibyśmy zaangażować zaufane kraje partnerskie, takie jak Wielka Brytania, w prace nad wprowadzeniem nowej infrastruktury łączności. Mam nadzieję, że dyskusja o Funduszu Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza i jego projektach pokaże możliwości biznesowe dostępne w regionie mówi ambasador Łotwy w Wielkiej Brytanii Ivita Burmistre.

Inicjatywa Trójmorza (3SI) to inspirowana politycznie platforma poprawy połączeń między dwunastoma państwami członkowskimi UE położonymi między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym: Estonią, Łotwą, Litwą, Polską, Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią , Austrią, Chorwacją, Rumunią oraz Bułgarią. Inicjatywę wspierają jej partnerzy: USA, Niemcy i Komisja Europejska. Celem porozumienia jest usprawnienie komunikacji między członkami , zarówno w sensie fizycznym (drogowym i kolejowym), jak i cyfrowym oraz telekomunikacyjnym. Jednym z kluczowych obszarów jest również wspólna praca nad łącznością energetyczną północ-południe, co przyczynia się do umocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza S.A. SICAV-RAIF (3SIIF) został utworzony w celu uzupełnienia obecnych instrumentów finansowych, zapewnienia widoczności projektów infrastrukturalnych w krajach Inicjatywy Trójmorza i zwiększenia spójności zgodnie ze strategiami zielonej przyszłości. Niezależny specjalista do spraw międzynarodowych Amber Infrastructure Group zajmuje się między innymi doradzaniem właśnie 3SIIF.

z Londynu

Iza Smolarek

Alex Sławiński

Komentarze