Gen. Bogusław Samol: Wojna prowadzona przez Rosjan jest bez sensu. To wyczerpywanie sił

Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO o gen. Waleriju Gierasimowie, jego doktrynie i jej praktycznym wdrożeniu.