Dr Michał Bogusz: Jeżeli Chińczycy zdecydują się pomóc militarnie Rosji, to będą oczekiwać jej zwycięstwa

Specjalista w Programie Chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich o postawie Chin wobec trwającej wojny na Ukrainie.