Prof. Krysiak: Niemcy, Francja i Holandia nie mają współczucia dla mordowanych na Ukrainie. Dalej kupują rosyjską ropę

Ekonomista o technicznej niewypłacalności Rosji, handlu ropą i uchodźcach w Polsce.

Prof. Zbigniew Krysiak stwierdza, że ogłoszenie technicznej niewypłacalności to słowo-wytrych. Rosja ma bowiem obowiązek spłacenia swoich długów w dolarach, a nie w rublach. Zauważa przy tym, że

Mamy do czynienia z sytuacją taką, że Rosja cały czas powiększa swój zasób dewiz.

Kwitnie handel ropą. Nastąpił wzrost wpływów w ostatnich dniach.

Rubel się ostatnio wzmocnił.

Ekonomista przyznaje, że nie wrócił on do poziomu przedwojennego. Niewiele jednak brakuje mu, aby wrócił.

Podkreśla, że Niemcy powinny przestać kupować rosyjską ropę, aby nie finansować wojny przeciw Ukrainie.

Nie można handlować ludzkim życiem.

Prof. Krysiak mówi także o uchodźcach w Polsce.

Osoby, zanim uzyskają PESEL zaczynają poszukiwać pracy.

Przybywające do Polski kobiety pracują, aby utrzymać swoje dzieci. Problemem jest zapewnienie opieki nad tymi ostatnimi.

A.P.

Komentarze