Jakub Rybacki: NBP będzie się wstrzymywał przed większymi podwyżkami stóp procentowych

Ekonomista o inflacji, droższej żywności i jej konsekwencjach oraz o podwyżkach stóp procentowych i problemach ze spłatą kredytu.

Sytuacja na rynku pracy jest dalej stabilna i tutaj zatrudnienie rośnie w szybkim tempie.

Jakub Rybacki wskazuje, że wynagrodzenia rosną w tempie 9-10 proc.

Takim głównym zagrożeniem jest oczywiście inflacja. […] Rosyjska agresja ma dość jasne przełożenie na ceny energii i paliw.

Można oczekiwać wzrostu cen żywności. Ukraina jest jednym z największych producentów olejów. Rozmówca Adriana Kowarzyka wskazuje, że w krajach Południa mogą się rozpocząć niepokoje społeczne tak jak podczas Arabskiej Wiosny w 2011 r.

Ekonomista ocenia możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych. Nie przewiduje większych podwyżek stóp procentowych.

To, co będzie wstrzymywało Narodowy Bank Polski to fakt, że po prostu przy tych wyższych stopach nagle zaczną się pojawiać problemy ze spłatą kredytu.

A.P.

Komentarze