Uchodźcy: w Ameryce Łacińskiej i Polsce

Gerson Galán Beras / flickr.com / domena publiczna

Temat uchodźstwa jest równie stary, co historia ludzkości i dotyczy niemalże całego świata. W dzisiejszym wydaniu RL dotkniemy tego tematu w aspekcie Ameryce Łacińskiej i Polski.

Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała ucieczkę kilku milionów osób z tego kraju. Osób, które śmiało można nazwać uchodźcami.

Kim jest jednak uchodźca?

Zjawisko uchodźstwa jest zapewne równie stare, jak historia ludzkości. I, niestety, jest to zjawisko po dziś dzień obecne niemalże na całym świecie. Definicję uchodźstwa podaje Konwencja Genewska z 1951 roku, w myśl której za uchodźców mogą być uważane nie tylko osoby opuszczające swoje ojczyzny z powodu konfliktów zbrojnych.

Choć obecnie oczy całego świata zwrócone są również na Polskę, która przyjmuje największą ilość uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, warto również spojrzeć na sytuację w Ameryce Łacińskiej. Bowiem i w tej części swiata występują uchodźcy. Uchodźcy, których można podzielić na dwie grupy: „refugiados” i „desplazados”. Warto pochylić się zwłaszcza nad osobami należącymi do drugiej z kategorii. Konflikty zbrojne w Ameryce Łacińskiej mają bowiem często charakter lokalny, obejmujący terytorium jednego państwa. Co więcej przymusowe wysiedlenia ludności częśto są konsekwencją nie tylko operacji zbrojnych. Niezależnie jednak od ich powodu, oznaczają one historie ludzkich dramatów.

W dzisiejszym wydaniu República Latina gościć będziemy Artura Cichockiego: prawnika zajmującego się m.in. pomocą prawną dla imigrantów przybywających do Polski. Porozmawiamy sobie m.in. o tym:

  • kim są uchodźcy: według różnych definicji
  • jak wygląda problem refugiados (uchodźców) i desplazados (przymusowych migrantów) we współczesnej Ameryce Łacińskiej
  • kim są uchodźcy w Polsce i jak można uzyskać status uchodźcy w Polsce
  • na jakie przywileje, prawa i obowiązki mogą liczyć uchodźcy w Polsce

Na wydanie República Latina poświęcone problematyce uchodźczej zapraszamy już dziś o godz. 22H00!

 

Komentarze