Marek Wąsiński: Gospodarka Rosji już w tym roku zmaleje o 15-20%

Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego, o stratach gospodarki rosyjskiej po wprowadzonych sankcjach.

Marek Wąsiński komentuje opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport, który pokazuje jakie straty już teraz ponosi gospodarka rosyjska.

Wprowadzone sankcje w sektorze finansowym spowodują efekt domina dla wszystkich sektorów gospodarczych.

Czytaj także:

Dmytro Antoniuk z relacją z Kijowa: na każdej ulicy są okopy

Nasz gość wymienia możliwe skutki:

 Załamanie się rynku nieruchomoćsi, działalności przemysłowej czy górnictwa. W tej chwili obok sankcji finansowych zostały nałożone też sankcje technologiczne, które  dotkną sektor rafineryjny, zakaz na wydobycie i przetwórstwo między innymi ropy naftowej, ale także sektor transportu.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Komentarze