Gen. Bogusław Samol: widzimy, że rosyjska operacja jest opóźniona, jednak Rosjanie zajmują kolejne cele

Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej o rosyjskich postępach na Ukrainie oraz szansie Ukraińców na odparcie ataku i przejście do kontruderzenia oraz o potrzebie modernizacji polskiej armii.