Swietłana Cichanouska uznała się za przywódcę narodowego. „Tworzę gabinet tymczasowy”

Swiatłana Cichanouska | Fot. Witold Dobrowolski

Będę reprezentantem narodu białoruskiego i gwarantem jego praw i wolności do czasu nowych wyborów.Tworzę gabinet przejściowy – oświadczyła Cichanouska.

Źródło: Radio Wnet

Komentarze