Zbigniew Dąbrowski: poza Europą Zachodnią i Ameryką Północną Ameryka Łacińska ma największy średni poziom demokracji

Gospodarz audycji Republica Latina o poziomie demokracji w krajach świata


Zbigniew Dąbrowski mówi o raporcie przygotowanym przez Economist Intelligence, mierzącym indeks demokracji w krajach świata w 2021 roku. Opiera się on na pięciu kategoriach: proces wyborczy i pluralizm, funkcjonowanie rządu, partycypacja polityczna, kultura polityczna i swobody obywatelskie.

Każdy kraj możemy następnie zakwalifikować jako jeden z czterech typów reżimu: pełna demokracja, demokracja ułomna, reżim hybrydowy, reżim autorytarny.


Zbigniew Dąbrowski wspomina, że indeks zwraca uwagę na rosnące tendencje antydemokratyczne w krajach Ameryki Łacińskiej. Pandemia wzmocniła tam sceptycyzm co do  możliwości rozwiazywania problemów przez parlamenty.

Zauważalny jest wzrost poparcia dla rządów nie tyle dyktatorskich, co bardziej autorytarnych, takich jak rządy Jair’a Bolsonaro w Brazylii, Andrés’a Manuel
López Obrador’a w Meksyku czy Nayib’a Bukele w Salwadorze.

Polska w raporcie jest określana jako demokracja ułomna. W naszym regionie nie ma kraju zakwalifikowanego do miana pełnych demokracji.

Komentarze