Przemysław Czarnek: od początku byłem przeciwko dzieleniu uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych

Minister edukacji i nauki w Poranku Wnet m.in. o nowelizacji ustawy oświatowej, rozmowach z prezydentem,