Zmierzch polskiego ziemiaństwa i dworów. Dr Anna Wylegała: najwięcej szkód sprawiła bezczynność władz po 1989 roku

Socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii PAN mówi o reformie rolnej i zmierzchu polskiego ziemiaństwa, a także o metamorfozie polskiej wsi. 

Dr Anna Wylęgała o reformie rolnej i zmierzchu polskiego ziemiaństwa oraz metamorfozie polskiej wsi.

Polska wieś przed wojną była tworem anachronicznym i post-feudalnym.

Gość „Popołudnia Wnet” mówi także o swojej książce „Był dwór, nie ma dworu” i jej głównych założeniach, wśród których dominuje kwestia wpływu zniknięcia dziedziców na obraz socjologiczny Polski.

Co to oznaczało dla świata społecznego, że ten dziedzic znikał?

Zdaniem socjolożki spory zawód sprawiła polityka władz Rzeczpospolitej po transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Najwięcej szkód sprawiły bezradność i bezczynność władz po 1989 roku, kiedy nie było żadnych pomysłów co zrobić z tymi dworami.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Komentarze