Dr Olchowski: Putin nie bardzo ma się gdzie cofnąć w tej chwili – jeśli to zrobi, przegrywa politycznie

Gościem „Kuriera w samo południe” jest dr Jakub Olchowski – ekspert ds. bezpieczeństwa (UMCS, Instytut Europy Środkowej), który komentuje niedawne pertraktacje między przedstawicielami NATO a Rosją.

Dr Jakub Olchowski komentuje napiętą sytuację geopolityczną na świecie – wciąż brakuje porozumienia między siłami NATO a Federacją Rosyjską. Zdaniem eksperta w tej rozgrywce nie ma miejsca na kompromisy.

Strona, która pierwsza ustąpi – przegrywa. Traci prestiż, a koszty polityczne mogą być duże.

Na chwilę obecną ustąpić nie chce jednak nikt. Doktor przypomina, że z dotychczasowej historii można wyciągnąć wnioski, że brak jakichkolwiek ustępstw po obydwu stronach prowadzi do rezultatów obopólnie niekorzystnych.

Pamiętajmy, że jeśli obydwie strony nie ustąpią to wynik jest zazwyczaj opłakany dla wszystkich.

Gość „Kuriera w samo południe” dodaje, że bieżąca pozycja polityczna obrana przez prezydenta Putina nie pozostawia dużego pola do manewru lub wycofania się. Przewiduje, że będzie on konsekwentny w swoich działaniach.

Putin nie bardzo ma się gdzie cofnąć w tej chwili – jeśli wycofa się ze swojego stanowiska to przegrywa politycznie, a nie zwykł przegrywać politycznie. Z doświadczenia wie, że prowadząc politykę sporów i eskalacji może sporo ugrać.

Rozmówca Anny Nartowskiej uważa, że zagrożenie polityczno-gospodarcze ze strony chińskiej może okazać się istotnym czynnikiem w negocjacjach i przyczynić się do ewentualnych ustępstw ze strony Stanów Zjednoczonych.

Możliwe jest, że USA potrzebuje w pewien sposób Rosji i będą z nimi rozmawiać w kontekście chińskim, ale z drugiej strony nie zdecydują się na osłabienie NATO.

Ekspert wspomina również, że należy odnosić się z pewną rezerwą do zapewnień o niepodejmowaniu przez przedstawicieli NATO decyzji, które mogą zaważyć na sytuacji pojedynczych państw, np. tych ulokowanych w Europie Środkowej.

Mamy deklarację „nic o was bez was” lecz praktyka pokazuje, że jest trochę inaczej.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Komentarze