Kryzys migracyjny. Rakowski: pojawiają się głosy, że nie wszyscy będą chcieli skorzystać z możliwości powrotu

Gościem „Kuriera w samo południe” jest Paweł Rakowski – specjalista ds. Bliskiego Wschodu, który komentuje bieżące informacje na temat kryzysu migracyjnego.

Paweł Rakowski wypowiada się na temat kryzysu migracyjnego – część migrantów może w najbliższym czasie powrócić z Białorusi do swoich ojczyzn. Nie wszyscy jednak są chętni na skorzystanie z takiej możliwości.

Pojawiają się głosy, że nie wszyscy będą chcieli tam wrócić.

W przypadku sytuacji, gdy dane osoby nie będą wyrażać chęci powrotu do kraju swojego pochodzenia, niewykluczone jest tymczasowe pozostanie i podjęcie pracy na terytorium Białorusi.

Pojawił się pomysł, że ci ludzie będą jakoś aktywizowani zawodowo na Białorusi.

Zdecydowana większość z tych osób zdecydowała się na taki krok z uwagi na chęć poprawy warunków materialnych.

Doszło do wielkiego nieporozumienia, dzięki któremu mieli ochotników do realizacji tego planu.

Gość „Kuriera w samo południe” podkreśla kluczową rolę, jaką dla bieżących wydarzeń odgrywa Rosja, która wykorzystuje fakt wycofania się wojsk amerykańskich z Afganistanu oraz specyfikę krajów Bliskiego Wschodu.

Rosja wykorzystuje wycofywanie się Amerykanów z BW. (…) Świat islamu jest bardzom oporny jeśli chodzi o komunizm albo westernizację. Rosjanie wykorzystują to po raz kolejny.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Komentarze