Koziński: Komisja Europejska dąży do przejęcia ciężaru decyzyjnego dla całej Europy

Gościem „Popołudnia Wnet” jest Agaton Koziński – redaktor miesięcznika „Wszystko co najważniejsze”, który mówi o kondycji Unii Europejskiej oraz analizuje spór między rządem polskim a Brukselą.


Agaton Koziński analizuje spór między rządem polskim a Brukselą. Zaznacza, że Unia Europejska znajduje się w toku znaczących przemian.

Trwa proces transformacji Unii i od tego w żaden sposób abstrahować nie można. Unia czekała na taką okazję, aby niektóre rzeczy sobie doprecyzować.

Gość „Popołudnia Wnet” wskazuje na zależność temperatury sporu Polski z UE od konfliktów wewnętrznych w naszym kraju oraz tarć kompetencyjnych między instytucjami UE, spośród których dominującą rolę próbuje pełnić Komisja Europejska.

Rada Europejska przestała być organem, który dzierży palmę pierwszeństwa – przejęła ją Komisja Europejska.

TSUE nagle stwierdziło, że sędziowie narodowi są sędziami europejskimi.

Redaktor dodaje, że ten burzliwy dla polityki europejskiej okres może zakończyć się próbą scentralizowania władzy na całym kontynencie.

Pojawił się dziwny proces, który może pójść w kierunku centralizacji, lecz nie musi. (…) KE dąży do przejęcia ciężaru decyzyjnego dla całej Europy.

Publicysta ubolewa nad tym, że poszczególne państwa członkowskie rezygnują z budowania pozycji Rady Europejskiej, niejako bojąc się zabierać głos.

Dlaczego inne kraje nie zabierają głosu?

Gość „Popołudnia Wnet” zwraca uwagę, że w UE obowiązują podwójne standardy w kwestii praworządności – efektem takiej sytuacji jest niekorzystna pozycja Rzeczpospolitej, która musi stawiać czoła niekonsekwentnej polityce UE.

Dyskusja jest bolesna dla Polski, bo nagle okazuje się, że praworządność jest definiowana inaczej.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Komentarze