Mateusz Benedyk: aby przezwyciężyć kryzys, musimy doprowadzić do systemowej deregulacji gospodarki

Dyrektor generalny Instytutu Misesa tłumaczy przyczyny występującej obecnie wysokiej inflacji. Wskazuje, że antykryzysowe działania rządu są nieskuteczne.

Mateusz Benedyk prognozuje, że wysoka inflacja w Polsce utrzyma się co najmniej przez kilka miesięcy. Jak mówi, przyczyną tego stanu rzeczy są antykryzysowe działania rządu.

W zeszłym roku sektor bankowy wyprodukował o 1/3 pieniądza więcej, i teraz ten pieniądz się rozlewa.

Zdaniem eksperta konieczna jest radykalna zmiana polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Jak zauważa, programy pomocowe przyniosły słabszy efekt niż przewidywano.  Ekonomista postuluje wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej i ograniczenie wydatków państwa. Utrzymywanie niskich stóp procentowych określa mianem „aberracji”.

Musimy doprowadzić do systemowej deregulacji, by firmy nie musiały zmagać się z nadmierną biurokracją.

Gość „Popołudnia Wnet” zwraca uwagę, że nadmierne wydatki budżetowe pogarszają sytuację prywatnych przedsiębiorstw.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Komentarze