Olbrycht: w wymogach do Krajowego Planu Odbudowy dla Polski jest zapis dotyczący niezależności sądów

Gościem „Poranka Wnet” jest Jan Olbrycht – eurodeputowany PO, który komentuje bieżącą sytuację Polski w sporze z Komisję Europejską.

Jan Olbrycht twierdzi, że konieczne jest porozumienie z Komisją Europejską, gdyż w przypadku niepowodzenia rozmów Rzeczpospolitej grozi niewypłaceniem środków w ramach dotacji lub ich znaczącym opóźnieniem. Zdaniem eurodeputowanego powinniśmy dostosować się do wymogów unijnych również z uwagi na kwestie prawne.

Gość „Poranka Wnet” zaznacza również, że dyskusja co do kompetencji Unii Europejskiej jest od wielu lat stałym elementem międzynarodowej, europejskiej gry.

Eurodeputowany wypowiada się również na temat kondycji budżetowej Rzeczpospolitej wyrażając nadzieję, że nastąpi na tym polu poprawa.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

  • Avatar

    1) Przede wszystkim dziękuje za zaproszenie POsła. Potrzeba nam w RW głosu rozsądnej drugiej strony. Audiare et altera pars. Oczekiwałbym także zaproszenia prawników reprezentujących inny punkt widzenia niż p. Morawiecki.
    2) Powstaje pytanie Panie POśle: KTO ma oceniać czy sędziowie są niezależni po zmianach w sądownictwie ? Bo unia SOBIE przyznaje to prawo. Nie ma sędziego w sporze: rząd polski versus unia europejska ? ??
    3) Moim zdaniem jest : Suweren wypowiadający się na bieżąco przez wiążące referenda.

Komentarze