Ppłk. Pietrzak: im mniejsza miejscowość, tym większe nasze zaangażowanie – jesteśmy tam, gdzie brakuje innych sił

Gościem „Poranka Wnet” jest ppłk. Marek Pietrzak – rzecznik WOT, który komentuje bieżące plany obronne Rzeczpospolitej w związku z trwającym kryzysem migracyjnym.


Ppłk. Marek Pietrzak komentuje bieżące plany obronne Rzeczpospolitej w kontekście kryzysu migracyjnego. Gość „Poranka Wnet” wspiera działania związane z dalszym uszczelnianiem granic – w tym budowę muru.

Wydaje się, że w tej chwili jest to rozwiązanie dobre.

Planowane jest również zwiększenie liczebności żołnierzy patrolujących terytoria przygraniczne, w tym te zaliczane do najbardziej newralgicznych.

Kilka dni temu było to ok. 800 żołnierzy, minister Błaszczak zapowiedział podwojenie tej liczby.

Podpułkownik dodaje, że poza obowiązkiem zapobiegania próbom przekraczania granicy wojskowi powinni udzielić pomocy, jeśli określone osoby już przekroczą granicę.

Powinni strzec granicy, lecz również okazać ludzką i empatyczną twarz w przypadku gdy dane osoby już znajdą się na terytorium RP.

Gość „Poranka Wnet” zaznacza, że działania służb wojskowych koncentrują się na terytoriach, które są najbardziej osłabione, pozbawione takich sił jak straż graniczna, czy policja. Dodatkowym czynnikiem jest wysoka średnia wieku mieszkańców niektórych terenów.

Im mniejsza miejscowość, tym większe nasze zaangażowanie – jesteśmy tam, gdzie nie ma straży granicznej albo policji.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Komentarze