Terlikowski: Kościół w Polsce nie jest – tak jak by chciał Sławomir Nitras – bardzo pisowski

Gościem „Poranka Wnet” jest Tomasz Terlikowski – publicysta, który mówi na temat wypowiedzi Sławomira Nitrasa na Campusie Polska Przyszłości dotyczącym Kościoła katolickiego.

Tomasz Terlikowski komentuje wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa na Campusie Polska Przyszłości, która dotyczyła Kościoła katolickiego. Publicysta stwierdza, że była prawdziwa, ponieważ  liczba katolików w kraju stale się redukuje i są oni już mniejszością, a młodzież jest jedną z szybciej laicyzujących się na całym świecie.

Regularnie praktykuje 39 procent, według danych Instytutu Kościoła Katolickiego, co oznacza, że nie jesteśmy większością, najwyżej największą z mniejszości.

Gość „Poranka Wnet” nie zgadza się natomiast z drugą częścią wypowiedzi posła Nitrasa, zaznaczając, że preferencje wyborcze wśród praktykujących katolików są dalece bardziej zróżnicowane. Nie uważa również, żeby słowa posła PO były zapowiedzią prześladowań chrześcijan.

Wśród praktykujących nieco więcej osób głosuje na Zjednoczoną Prawicę, czy PiS, ale też nie wszyscy – część głosuje na Konfederację, a część na partię Sławomira Nitrasa. W związku z tym druga część wypowiedzi była po prostu głupia.

Dodatkowo publicysta podkreśla, że obraz sympatii politycznych polskiego Kościoła nie jest czarno-biały w takim stopniu, w jakim życzyłby sobie poseł PO. W wypowiedziach niektórych hierarchów można doszukiwać się wypowiedzi niesprzyjających partii rządzącej.

Jeśli posłuchamy np. ostatniej wypowiedzi arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, krytykującego Polski Ład, to nagle okaże się, że Kościół w Polsce nie jest – tak jak by chciał Sławomir Nitras – bardzo pisowski. (…) Jeśli Sławomir Nitras chce karać katolików za głosowanie, to będzie karał część swojego elektoratu.

Tomasz Terlikowski uważa, że sytuacja Kościoła Katolickiego w Polsce stanowi pewien symbol mających miejsce rozległych zmian kulturowych, które jego zdaniem idą w nie do końca dobrym kierunku. Zwraca przy tym uwagę na fakt, że takie akcje jak np. ubiegłoroczny Strajk Kobiet – którego hasła były wymierzone m.in. w Kościół – trwały krócej, niż można było się spodziewać.

Opinia publiczna doszła do wniosku, że walka z Kościołem to nie jest najlepsza droga do zdobywania serc i umysłów Polaków. Laicyzacja następuje bardzo szybko, lecz jest ona chłodna, nie powielamy np. modelu hiszpańskiego, gdzie ten sam proces wiąże się z wielką agresją.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

Komentarze