Doktor Milewski: Największe szkody dla ludzi powstały wskutek braku dostępu do świadczeń zdrowotnych

Fot. Flickr

Ekspert ds. rynku medycznego w wywiadzie z Magdaleną Uchaniuk mówi o wadach obecnego systemu medycznego, kwestii podawania 3 dawki szczepionki oraz zmianie jaką przeszedł Andrzej Horban


Rozmowa z Dr Jerzym Milewskim zaczyna się od omówienia apelu „Wracajmy do normalności”, który w głównej mierze jest związany ze zmianami w obecnym systemie medycznym. Jako przykład podane są tele-porady, które zdaniem doktora nie powinny stanowić fundamentalnej formy udzielania pomocy ludziom.

Dominowały tele-porady, coś co jest kuriozum dla praktyki medycznej i myślę, że największe szkody dla ludzi właśnie powstały w skutek tego braku dostępu do świadczeń zdrowotnych, do badań, do konsultacji, do leczenia

W następnej kolejności dyskusji zostaje poddane zagadnienie podawania trzeciej dawki szczepionki. Przykładem w tej sytuacji jest Izrael, który rozpoczął program szczepienia dzieci już od 12 roku życia.

Jestem bardzo krytyczny wobec tego całego programu […] zmuszanie ludzi do tego byłoby już czymś moralnie, dla mnie całkowicie nieakceptowalnym […] jeśli chcecie oprzeć to na systemie dobrowolności, to trzeba też dostarczyć ludziom właściwy dostęp do wiedzy

Jerzy Milewski przypomina również o posiadanej wiedzy oraz doświadczeń związanych z: przyjmowaniem szczepionek, badań przez jakie przeszły te preparaty. W tym miejscu zaznacza jakie kryteria powinny być implementowane w działania zapobiegawcze. Doktor Milewski odnosi się również do zatwierdzenia przez Radę Medyczna podawania trzeciej dawki szczepionki osobom z obniżoną odpornością.

Jeśli ci, którzy to promują chcieliby być solidni to powinni jednocześnie uwzględnić możliwość badania przeciwciał przed tą 3 dawką, żeby zobaczyć czy ktoś ma wykształconą odporność czy nie a oprócz badania przeciwciał, są już na świecie dostępne testy do badania odporności komórkowej

W apelu jest również prośba o podejście do Covid-19, jak do choroby sezonowej, podobnej do grypy i żeby lockdownów, i restrykcji więcej nie wprowadzać. Doktor zwraca również uwagę na absolutne niezrozumienie, względem ograniczenia diagnostyki w materii wymazów, przed przyjęciem do szpitala. Zdaniem Jerzego Milewskiego postępowanie to jest niedopuszczalne i powinno być ulec zmianie.

Na koniec doktor opowiada o tym w jak drastyczny sposób poglądy Andrzeja Horbana zmieniły się, kiedy został wybrany do rady doradców przy ministrze zdrowia.

Na moje pytanie […] czym różni się ta infekcja Sars-CoV-2 od innych infekcji przeziębieniowych, Pan profesor odpowiedział wtedy: „Nie różni się niczym poza sposobem społecznej reakcji.”

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

K.J.

Komentarze