Agnieszka Ścigaj: nie wykluczam poparcia stanu wyjątkowego

Członkini koła poselskiego „Polskie Sprawy” mówi o jego stanowisku, w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, a także o bieżącej sytuacji w szeregach opozycji oraz możliwej przyszłości sceny politycznej

Poseł Agnieszka Ścigaj odnosi się do kwestii  ogłoszenia stanu wyjątkowego. Jej zdaniem taka decyzja nie powinna być elementem rozgrywek politycznych.  Zaznacza, że nie chce opierać się na wiedzy pochodzącej z mediów. Stanowisko rządu powinno być wyrażone w oficjalnym komunikacie.

Bardzo bym nie chciała, żeby w tej sytuacji być zmuszonym do podejmowania po pierwsze decyzji na podstawie doniesień medialnych. Po drugie,  być zmuszoną do tego, aby […] podjąć decyzję bez konkretnej wiedzy i żeby to było przedmiotem walki politycznej.

Gość odnosi się również do ewentualnej współpracy Koła Poselskiego „Polskie Sprawy” m.in.  z Porozumieniem. Agnieszka Ścigaj wskazuje, że jeśli zostaną podjęte  działania, które będą mogły wpłynąć na Polskę w pozytywny sposób, można takie inicjatywy rozpatrywać.

Już od bardzo dawna udaje się nam porozumieć i rozmawiać racjonalnie i merytorycznie na temat różnych kwestii.

Według niej Jarosław Gowin prezentuje racjonalne stanowisko jeśli chodzi o prowadzenie polityki.

Zawsze  go za to ceniłam, że nie uprawia takiej czystej demagogii, tylko jeżeli chodzi o pewne sprawy dla Polaków można do niego przyjść, rozmawiać.

Agnieszka Ścigaj odnosi się także do posunięć Platformy Obywatelskiej. Według niej to ugrupowanie nie podejmuje konstruktywnych działań.

 Sam program „bycie przeciw PiS-owi” nas nie interesuje, bo trzeba mieć jakiekolwiek propozycje i rozwiązania.

Polityk wypowiada   się również na temat Pawła Kukiza i jego strategii. Zauważa jednak, że PiS zdaje się postulatów Kukiza zupełnie nie realizować.

Zapraszamy do wysłuchania całej dyskusji.

K.J.

Komentarze