Gdańsk – przebudowa wokół parku Reagana. Blaut: Odbyliśmy rozmowy z tysiącami gdańszczan, większość z nich jest oburzona

Gościem „Popołudnia Wnet” jest Michał Blaut – działacz „Zielonej Fali Trójmiasto”, który informuje o planach ratusza na zagospodarowanie terenów wokół parku Reagana.

Michał Blaut w „Popołudniu Wnet” opowiada o planach ratusza na zagospodarowanie terenów wokół parku Reagana. Miasto planuje wycięcie drzew i postawienie na tym miejscu dużych hoteli. Tymczasowo, dzięki interwencji mieszkańców i niektórych radnych, plany zostały przystopowane.

Mamy problem z – póki co zamrożonym – planem zarządu miasta, by wyciąć las i zabudować ten teren hotelami. (…) Dzięki interwencji wojewody i polityków udało się ten plan odroczyć.

Działacz „Zielonej Fali Trójmiasto” zaznacza, że przy tego typu inicjatywach dla ich autorów najważniejszy powinien być zawsze głos mieszkańców, którzy korzystają z tych terenów na co dzień. Michał Blaut i jego organizacja przeprowadzili sondę wśród gdańszczan, której wyniki okazały się być bardzo konkretne i klarowne.

Udało nam się odbyć rozmowy z tysiącami gdańszczan i zdaje się, że najtwardsi zwolennicy aktywnego spędzania czasu – których są tysiące –  nie kryli oburzenia, że takie plany są przepychane, a w dodatku nie są sprecyzowane – miasto mataczyło i kręciło jeśli chodzi o przedstawianie tego, co ma się tam dokładnie pojawić.

Niestety zakusy ratusza nie dotyczą jedynie Brzezna ale wielu innych terenów zielonych w Gdańsku. Obecnie ludzie z innych dzielnic podejmują inicjatywy ochrony przyrody. W sprawę włączył się sąd administracyjny po interwencji wojewody. Sytuacja zaczyna wzbudzać zainteresowanie instytucji publicznych.

Ludzie z Dolnego Miasta, którzy od wielu lat są zwodzeni w związku z planami zabudowy tej dzielnicy zorganizowali akcję protestu na placyku, który miał być przeznaczony pod zabudowę. Działania te mogą nie być do końca skuteczne, natomiast temat zaistniał i coraz więcej organizacji zaczyna się tym interesować.

Tereny na których deweloperzy planują zabudowę należą w dalszym ciągu do miasta. Wojewódzki konserwator zabytków był przez miasto wprowadzany w błąd. Inwestycje które mają wkrótce powstać w Gdańsku, niestety znowu będą budowane kosztem terenów zielonych i mieszkańców.

Cały czas są plany inwestycyjne różnego typu w Gdańsku i nie tylko – jest w tej chwili olbrzymi nacisk na tego typu inicjatywy. W tej chwili jest planowana budowa hali, która wymagać będzie wycinki kilkudziesięciu tysięcy drzew. Być może jest to potrzebne, ale trzeba pamiętać o rekompensacie i w zamian za to posadzić drzewa gdzieś indziej.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

Komentarze