Ponad 50 organizacji polskich twórców apeluje w sprawie ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

15 lipca środowiska twórcze wystosowały apel w sprawie systemu wsparcia artystów zawodowych. Twórcy apelują m.in. o uwzględnienie w systemie rekompensaty reprograficznej także smartfonów.

Rząd zaczął pracę nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego. 5 maja projekt ustawy skierowano do uzgodnień międzyresortowych, jak również konsultacji publicznych oraz opiniowania. Oznacza to, że w tym czasie adresaci ustawy mają prawo zgłaszać swoje stanowiska oraz uwagi do treści projekcie aktu prawnego. W efekcie, pierwszy raz w historii polskiej kultury, ponad 50 organizacji zrzeszających polskich twórców wypowiedziało się wspólnym głosem. Jak czytamy w treści dokumentu, ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego była przez środowiska kreatywne wyczekiwana przez kilkanaście lat:

Polskie środowiska kreatywne, ponad wszelkimi podziałami, zdecydowanie popierają działania zmierzające do zbudowania kompleksowego systemu wsparcia artystów zawodowych. Na ustawę o uprawnieniach artysty zawodowego przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu polska branża kreatywna czeka niecierpliwie od kilkunastu lat. Pandemia pokazała, że nie ma czasu do stracenia.

Sygnatariusze apelu nawołują też o uwzględnienie w systemie wsparcia rekompensaty reprograficznej także smartfonów. Twórcy wskazują, że to właśnie smartfony są dziś podstawowymi przestrzeniami indywidualnego odbioru kultury:

Jednogłośnie apelujemy o uwzględnienie w systemie rekompensaty reprograficznej także smartfonów. To właśnie one są dziś osobistymi centrami kultury i symboliczna opłata od nich powinna stanowić podstawę systemu wsparcia dla artystów – czytamy w apelu.

Ponadto, artyści odwołują się do krytyki, którą budzi zagadnienie opłaty reprograficznej. Sygnatariusze wspominają również o niechęci, jaką wykazują do ustawy producenci oraz hurtownicy elektroniki:

Czujemy się zastraszani. Mało kto ma w tej chwili odwagę wypowiadać się publicznie w kwestii wsparcia dla kultury. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ten hejt jest w dużej mierze sztucznie podsycany i na szczęście nie jest to głos polskiego społeczeństwa.

Wśród podpisanych pod apelem 53 organizacji kultury, należy między innymi: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Unia Teatrów Niezależnych, Związek Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców oraz Polska Rada Muzyczna.

N.N.

Źródło: Apel środowisk twórczych w sprawie systemu wsparcia artystów zawodowych z dnia 15 lipca 2021 r./ media

Komentarze