Kręcisz: Przygotowana oferta wsparcia dla zakupu pojazdów zeroemisyjnych

W „Kurierze w samo południe” Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego Rafał Kręcisz opowiada o dofinansowaniu umożliwiającemu łatwiejsze nabycie pojazdu o napędzie elektrycznym.

W rozmowie z Adrianem Kowarzykiem Rafał Kręcisz nakreślił zasady realizowanego obecnie projektu dotacji na zakup pojazdów elektrycznych, którego budżet wynosi około 500 mln złotych, co umożliwia realny przydział kilkunastu/kilkudziesięciu tysięcy na każdego beneficjenta.

Jest to pierwszy krok do wdrożenia dużego programu, którego budżet w tym momencie to 500 mln złotych. Od dzisiaj wszyscy obywatele mogą przyjść z wnioskiem o zrefinansowanie części kosztów poniesionych na zakup pojazdu zeroemisyjnego.

Istotny jest również fakt, że w przypadku tej inicjatywy dopuszczalne jest działanie wstecz, skutkiem czego osoby, które zakupiły pojazd zeroemisyjny nawet do roku przed mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Okres kwalifikowalności to 1 maja 2020 roku, więc można też wrócić z tymi pojazdami, które w przeciągu ostatniego roku zostały zakupione i pierwsze takie wnioski mamy już złożone.

Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego zaznacza także, że dofinansowanie na jedną osobę może sięgać blisko 20 tysięcy złotych, co uzależnione jest również od ceny samego auta.

Osoba fizyczna może liczyć na 18 750 zł przy maksymalnej cenie pojazdu 225 tysięcy złotych. Jest jeszcze jeden wyjątek – posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą uzyskać wsparcie do 27 tys. złotych bez limitu ceny.

Nasz gość zapytany został także o specyfikę auto objętych programem dofinansowania – beneficjenci, jak się okazało, mają do wyboru dość szeroki wachlarz możliwości. Tomasz Kręcisz zwraca uwagę, że był to jeden z priorytetów dla zespołu opracowującego program.

W proponowanym cenniku można spokojnie zawrzeć 40-60 modeli. To już sytuacja, w której można kupić nie tylko typowe pojazdy miejskie, ale i takie dla rodziny.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

PK

Komentarze