Majkowski: Nie możemy zapominać o dziedzictwie narodowym - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Majkowski: Nie możemy zapominać o dziedzictwie narodowym

Fot. Szater, Wikimedia Commons

Gościem „Poranka WNET” był Ryszard Majkowski, radny województwa lubelskiego oraz entuzjasta jego uroków.

Ryszard Majkowski zwraca uwagę na konieczność podtrzymywania pamięci o czasach przeszłych i o bogactwie narodowego dziedzictwa Polaków. Jest to konieczne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy ich kultywowanie staje się nieoczywiste, a umysły młodszych pokoleń zajmuje coraz bardziej postępująca nowoczesność.

Powinniśmy kłaść duży nacisk na to, by to utrzymać i pokazać ludziom, pokazać to młodzieży i światu.

Radny województwa lubelskiego podkreśla w tym kontekście znaczenie Lubelszczyzny, której uroki uważa za ewenement na skalę światową. Regionem, który obdarzył największą sympatią i sentymentem jest Roztocze.

Wyjątkowość polega przede wszystkim na ukształtowaniu terenu i walorach przyrodniczych oraz turystycznych – Lubelszczyzna powinna postawić na turystykę gdyż znajduje się tu wiele terenów o potencjale turystycznym, które nie zostały jeszcze w ten sposób wykorzystane.

W rozmowie z gościem „Poranka WNET” nie pominięto również aspektów politycznych. Ryszard Majkowski opowiedział o tym, jak w przybliżeniu wygląda obraz sceny politycznej w rejonie około-lubelskim – nie ma wielkich napięć, a dla samego radnego na poziomie lokalnym bardziej liczy się wspólny, słuszny cel.

Szczerze mówiąc, jeśli mamy wspólny cel to głosujemy wspólnie. Jeśli mamy wspólny cel to zdarza się, że politycy PiS-u i PO głosują wspólnie.

 

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

PK

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook