Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie wyraziła zgody na uchylenie immunitetu sędziemu SN Włodzimierzowi Wróblowi

Izba Dyscyplinarna SN nie wyraziła zgody na uchylenie immunitetu sędziemu SN Włodzimierzowi Wróblowi. Domagała się tego prokuratura, która zarzuca popełnienie błędu.

Poniedziałkowe, niejawne posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trwało od godz. 12.00, a zakończyło się chwilę przed 23.00. Izba zdecydowała, że  Włodzimierz Wróbel nie straci immunitetu.

Na posiedzeniu w dniu 31 maja 2021 r. sąd (…) uchwala: pkt 1. odmówić zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego Włodzimierza Wróbla, pkt 2. obciążyć kosztami postępowania skarb państwa – przekazał sędzia Adam Tomczyński, przewodniczący trzyosobowego składu.

Prokuratura zarzucała  sędziemu popełnienie błędu, w wyniku którego mężczyzna na korzyść którego orzekł Sąd Najwyższy nie został zwolniony z aresztu. Sąd Najwyższy przeprowadził jednak w tej sprawie wewnętrzne postępowanie, w którego rezultacie uznano że to nie Wróbel popełnił błąd, lecz pracownicy administracyjni SN.

W sprawie sędziego Wróbla wydane zostało oświadczenie:

Sędziowie orzekający w podobnych sprawach nie wydawali i nie wydają odrębnych zarządzeń, nie sprawdzają także osobiście wykonania zapadłych decyzji procesowych – czytamy w oświadczeniu podpisanym m.in. przez prof. Joannę Lemańską, która zastępowała wówczas I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Manowską.

A.N.

Źródło: media/ Twitter

Komentarze