„Polska za linią Curzona” Władysława Studnickiego. Prof. Cenckiewicz: prawie wszystkie mądre jednostki są u nas tępione

Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego wskazuje na konieczność zerwania z dogmatem jednomyślności w debacie dotyczącej żywotnych interesów Polski.

Profesor Sławomir Cenckiewicz tłumaczy, dlaczego tezy wygłaszane przez Władysława Studnickiego spotykają się w Polsce z tak wielką krytyką:

Wszystkie mądre jednostki, które prawidłowo przewidywały katastrofę, są w Polsce potępiane, nawet post factum, gdy okazuje się że miały rację. Obowiązuje u nas dogmat jednomyślności.

Rozmówca Tomasza Wybranowskiego wskazuje, że powiedzenie „historia jest nauczycielką życia” jest całkowicie nieprawdziwe:

Gdyby to była prawda, to badacze którzy go używają, nie pisaliby tylu głupich książek.

Władysław Studnicki / Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Historyk zaznacza, że brak pragmatyzmu wśród elit politycznych II RP  ma swoje zgubne konsekwencje aż do dziś.

W czasie II wojny światowej utraciliśmy wszystko co mogliśmy, od suwerenności i niepodległości do materialnego, wielowiekowego kapitału.

W opinii prof. Cenckiewicza powojenna utrata Kresów Wschodnich jest dla Polski ogromnym ciosem, a jej negatywne skutki są niemal niemożliwe do odwrócenia.

Naszego żywiołu tam nie ma również na skutek szeregu błędów polityki polskiej.

Nie należy zbyt wielkich nadziei pokładać w obietnicach obcych mocarstw – podkreśla gość Studia 37 International.

Zdrada Zachodu zaczęła się znacznie wcześniej niż w Jałcie i Teheranie. Gwarancje brytyjskie dla Polski w 1939 r. były elementem budowy systemu bezpieczeństwa, w którym kluczową rolę miał odgrywać Związek Sowiecki.

Prof. Cenckiewicz wyraża nadzieję, że w przyszłości w naszym kraju pojawią się podobni do Studnickiego ludzie, gotowi zostać „tragarzami polskich spraw”. Jak podsumowuje :

Książkę Władysława Studnickiego trzeba przeczytać, by uświadomić sobie, że nikt lepiej niż sami Polacy nie załatwi polskich spraw. Nie znaczy to oczywiście, że sami się obronimy – podkreśla.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

  • Avatar

    I bardzo dobrze że tamta Rzeczpospolita się skończyła.uzyskaliśmy społeczeństwo jednorodne etnicznie. Dosyć Żydów Ukraińców Białorusinów Ormian Czechów Niemców etcetera etcetera. W Polsce mają mieszkać Polacy. staliśmy się elementem Europy zachodniej. Z Wrocławia jest bliżej do Berlina niż do Warszawy. Po trzecie miliony a może nawet 10 milionów i więcej upodlonych nędzą dostało szansę. Tak jak mój dziadek chłop Wołyński który mieszkał w takiej między między galicyjska to byłyby luksusy dla niego.jego córka dostała wykwalifikowanym robotnikiem jego wnuk magistrem a jego prawnuczka robi doktorat. Co zawdzięczamy nowej Polsce. Niech te trzy czynniki zadzwoń do myślenia. Budujmy nowoczesne państwo w Europie zachodniej jednolite etnicznie. bed mniejszości narodowych których biją nam nóż w plecy W razie akiegokolwiek konfliktu wojennego. budujmy budujemy państwo które będzie zorientowane na kulturę niemiecką francuską włoską które będzie miało relacje z zachodem . powiedzmy mrzonki o niesieniu jakiegoś kaganka cywilizacji Ukraińcom Białorusinom. jeżeli oni będą czegoś potrzebowali od zachodu to znajdą bezpośrednio drogę bez nas , vide Ukraina. budujemy państwo sprawiedliwości społecznej nie może być tak że ludzie są wyrzucani na ulicę na bruk dlatego że ktoś ukradł jedyną fabrykę w miasteczku i przekształcił w niemiecki hipermarket.

Komentarze