Prof. Paweł Nowak: dla ludzi młodych Krzysztof Kamil Baczyński jest poetą idealnym

Prof. Paweł Nowak o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jej odbiorze przez młode pokolenia i tym na czym polega jej nowoczesności.

Sto lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. Prof. Paweł Nowak mówi, że poeta prezentował w swej twórczości emocje i wrażliwość, które zaprowadziły go na barykady powstania warszawskiego.

To taki czystej wody talent z ogromną łatwością frazy poetyckiej.

Choć poezja Baczyńskiego była bardzo mocno osadzona w ówczesnych realiach, to zdaniem naszego gościa, nie przeminie. Widzimy jej nowe adaptacje w piosenkach.

Jest jednak w dalszym ciągu emocjonalnie nowoczesny, mówiący o tym, co dotyka każdego młodego człowieka, który nie chce dać się sformatować na pragmatyzm.

Prof. Nowak podkreśla, że wiele osób nie pojmuje kwestii idealistycznych, które zawarte są w treści jego pism. Śmierć poety była tragedią dla całego pokolenia.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Komentarze