Szefernaker: przed politykami prawicy stoi wyzwanie, by nie dopuścić do lewackiej rewolucji

Gościem porannej audycji Radia Wnet był Paweł Szefernaker który mówił o dofinansowaniu obszaru dawnych PGR-ów, wecie prezydenta Andrzeja Dudy oraz wyzwaniach, jakie stoją przed obozem prawicowym.

Paweł Szefernaker mówił  o przekazaniu przez rząd 250 milionów złotych na dofinansowanie i rozwój terenów, gdzie dawniej znajdowały się Państwowe Gospodarstwa Rolne. Minimalna  kwota na jaką można będzie złożyć wniosek to 50 tys. zł, a maksymalna do 5 mln zł. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na budowę infrastruktury drogowej, wodnej, wodno-kanalizacyjnej, modernizację świetlic, bibliotek oraz rozwoju placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

To są środki na inwestycje pierwszej potrzeby. Na tych terenach gminy nie mają środków własnych i  często nie mogą brać udziału w  inwestycjach realizowanych ze środków unijnych czy budżetu państwa, dlatego teraz mogą aplikować – powiedział wiceszef MSWiA.

Odniósł się także do weta prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczącego noweli ustawy o działach administracji rządowej.

Myślę, że jest potrzeba rozmowy na ten temat z panem prezydentem i nowa ustawa będzie procedowana przez parlament i przez prezydenta – zaznaczył.

To pokazuje, że w Zjednoczonej Prawicy jest potrzeba lepszej komunikacji, by do takich sytuacji nie dochodziło – dodał.

Polityk skomentował także szczepienia poza kolejnością niektórych celebrytów.

Pomimo tego, że już 30 lat wychodzimy z postkomuny wiele osób niej tkwi. To jest pewnego rodzaju wyzwanie dla młodego pokolenia – stwierdził.

 

W jego ocenie przed polską i europejską prawicą stoi wiele wyzwań.

Myślę, że nie tylko w Polsce, ale także w naszej części Europy, wiele jest wyzwań przed politykami prawicy, by nie dopuścić do rewolucji lewicowej a wręcz lewackiej – podkreślił.


Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Komentarze