Olga Komorowska: Matka dziecka niepełnosprawnego jest zostawiona sama sobie. Nie ma doradztwa, nie ma opieki

Olga Komorowska o opiece nad osobą niepełnosprawną intelektualnie, wsparciu dla rodzin opiekujących się takimi ludźmi oraz o aborcji i Strajku Kobiet.

Olga Komorowska wyjaśnia, że zajmuje się badaniami nad tym, jak wygląda opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Odnosząc się do kwestii aborcji stwierdza, że

W przypadku, w którym są wady letalne zostawiłabym wybór kobiecie, gdyż wiem, z czym się to wiąże psychicznie, jakie to jest obciążenie dla całej rodziny.

Zauważa, że zna wiele kobiet, które nie zdecydowały się na aborcję w tym przypadku. Dodaje przy tym, że jest to decyzja rodziny.

Ojcowie też mają w tej kwestii głos decydujący.

Pracownica Uniwersytetu Gdańskiego zauważa, że osoby z Zespołem Downa dzielą się pod względem stopnia swego upośledzenia. Nawet osoby wysokofunkcjonujące mają przy tym problemy.

Obecnie jak się rodzi dziecko z niepełnosprawnością, to jest wsparcie dla takiego dziecka. Rodzina musi sama sobie z tym radzić.

Wskazuje, że w Strajku Kobiet nie chodzi tylko o aborcję. Hasła odnośnie wsparcia osób niepełnosprawnych nie wybrzmiewają na nich zbyt głośno. Dużą rolę we wsparciu rodzin osób z niepełnosprawnościami odgrywają fundacje.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

  • Avatar

    W przypadku wad letalnych, częstą metodą aborcji jest wywołanie porodu i pozostawienie samemu sobie, ewentualnie żywego jeszcze dziecka, by umarło. Zwłoki przeznacza się do tzw utylizacji. Może warto sobie tą przykrą prawdę uświadomić?

  • Avatar

    Możliwość dokonywania eutanazji spowodowała na zachodzie znaczne ograniczenie prac badawczych nad chorobami podeszłego wieku. Dozwolona prawem aborcja, zwalnia państwo od przeznaczania znaczących nakładów na pomoc rodzinom wychowującym chore dziecko. Prawna ochrona życia ludzkiego od poczęcia wymusza rozszerzanie takiej pomocy.

Komentarze