Menedżer ds. PPK Santander TFI: Każdy z uczestników programu może w dowolnym momencie zmienić strategię inwestycyjną

Gdzie będą inwestowane oszczędności pracowników? Czym różni się Santander TFI od innych towarzystw emerytalnych? Odpowiada Maciej Sawa.

Perspektywy emerytur wypłacanych z pierwszego filaru nie są zbyt kolorowe. Emerytury będą niskie- czym młodsze pokolenie, tym ta sytuacja będzie gorsza.

Remedium na problem niskich emerytur ma być PPK, które zachęca do oszczędzania- mówi Maciej Sawa. Przyznaje przy tym, że przy inwestowaniu „istnieje zawsze ryzyko rynkowe poszczególnych elementów portfela”.  Jeśli ktoś jednak obawia się inwestować na rynku akcji, to może zmienić strategię na bezpieczniejszą:

Każdy z uczestników PPK może w dowolnym momencie na własne życzenie zmienić strategię inwestycyjną- przypisany mu z automatu fundusz zdefiniowanej daty.

Menedżer ds. PPK Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyjaśnia, że „PPK mogą zarządzać instytucje, które przejdą przez sito PFR”. Jest ich 20. Czym od pozostałych różni się Santander TFI? Pomaga w prowadzeniu kampanii informacyjnej dla pracowników, dostarcza oprogramowanie do administrowania PPK oraz prowadzi szkolenia:

Wyróżnia nas to, że w jak największym stopniu chcemy pomóc pracodawcom. Chcemy się podzielić pracodawcom swoim doświadczenie.

Maciej Sawa przedstawia skład portfela inwestycyjnego uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obejmuje on inwestycje w WIG20 i w mWIG40, czyli w 20 największych polskich spółek i 40 kolejnych. Poza tym

Ustawodawca wprowadził bardzo ciekawe rozwiązanie- pozwolił wyjść z inwestycjami PPK na rynki zagraniczne.

W części obligacyjnej 70 proc. inwestowanych będzie w papiery Skarbu Państwa, a więc, jak mówi, najbezpieczniejsze, a pozostałe 30 proc. głównie w obligacje korporacyjne.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Komentarze