Wiceprezes PZU: System oszczędzania w PPK zwalnia nas od samodzielnego podejmowania decyzji

Marcin Żółtek tłumaczy zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych i opowiada o zaletach programu.

Marcin Żółtek tłumaczy, dlaczego warto korzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych:

PPK pomogą przetrwać pierwszy szok po przejściu na emeryturę.

Wiceprezes Zarządu  PZU zachęca, by rozważyć, czy cała pensja jest nam koniecznie potrzebna do codziennego funkcjonowania. Tłumaczy, że PPK są  prowadzone przez ponad 20 instytucji finansowych.

System oszczędzania w PPK zwalnia nas od samodzielnego podejmowania decyzji.

Gość „Poranka WNET” zwraca uwagę, że o ile pracodawca ma obowiązek utworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe, z kolei pracownik ma prawo odmówić w nich udziału. Marcin Żółtek zapewnia, że zostały wyciągnięte wnioski z niepowodzenia Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T / A.W.K.

Komentarze