Fundacja Court Watch Polska: Zbytnie poleganie sędziów na opinii biegłych kończy się skazaniem Tomasza Komendy

Czemu sędzia nie mógłby wyrokować ze schowka na szczotki? Bartosz Pilitowski o patologiach polskiego sądownictwa, ich skutkach i tym, co jego fundacja robi w tej sprawie.


Prezes Fundacji Court Watch Polska wskazuje na problem jawności rozpraw sądowych. Obecnie jest ona ograniczana przy powoływaniu się na względy sanitarne. Tymczasem o ile sam przebieg rozprawy może być utajniony to „ogłoszenie wyroku powinno być publiczne”. Nasz gość podkreśla, że

Polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości, że jawność jest wyłączona, bo sala jest za mała. Miejsce dla publiczności musi być na sali sądowej.

Informuje, że „wysłaliśmy wnioski w trybie postępowania administracyjnego”. Bartosz Pilitowski wskazuje przy tym na inne problemy polskiego sądownictwa. Należy do nich zbytnie poleganie na wskazaniach biegłych, które „kończy się skazaniem Tomasza Komendy”. Biegli bowiem, tak jak było w tamtej sprawie nie zawsze są w stanie ustrzec się od błędów lub sugerują sądowi sprawstwo wbrew faktom.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

 

Komentarze