Nowa strategia walki z COVID-19 na okres jesienno-zimowy. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło szczegóły planu działania

Minister Adam Niedzielski proponuje zwiększenie liczby punktów testowania drive thru, utworzenie ogólnopolskiej infolinii i przejście do systemu zwalczania wirusa na poziomie regionalnym.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił dziś nową strategię walki z koronawirusem na okres jesienno-zimowy.

Strategia przewiduje przygotowanie trzech poziomów szpitalnictwa: placówek wielospecjalistycznych, oddziałów zakaźnych lub obserwacyjno-zakaźnych oraz placówek będących w sieci szpitali. W szpitalach powiatowych będą utworzone izolatki, których zadaniem będzie przetestowanie pacjenta i skierowanie go na kolejne etapy leczenia. Rozbudowane zostaną także punkty drive thru, których jest obecnie w Polsce 260, a ich czas pracy ma zostać zwiększony np. do 4 godzin.

Mają nastąpić również zmiany w testowaniu. Ministerstwo chce odejść od testowania ogólnopolskiego do systemu regionalnego. Poddani testom mają być w sposób szczególny pacjenci wykazujący podstawowe objawy koronawirusa, a także osoby z grupy ryzyka, czyli seniorzy.

Mamy za sobą etap obrony przed pandemią, gdzie stosowaliśmy bardzo ostre środki, teraz zmieniamy charakter naszego reagowania, podejścia. Odchodzimy od środków, które są stosowane w ujęciu ogólnokrajowym do środków, które są dedykowane do regionów i skali zjawiska – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Do systemu walki z COVID-19 zostaną włączeni lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którzy będą zaczynać diagnozę od teleporady, następnie badania bezpośredniego, po czym będą podejmować decyzję, czy skierować osobę do testowania koronawirusa.

W większej skali mają być wykonywane także tzw. szybkie testy, czyli testy antygenowe, które mają być wykorzystywane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

W ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i we współpracy z ministerstwem cyfryzacji ma powstać system elektronicznego zgłaszania informacji o potencjalnym ryzyku i system monitorujący statusy tych zgłoszeń poprzez specjalną infolinie. Dzięki temu ministerstwo zdrowia chce odciążyć inspektorów powiatowych.

W Ministerstwie Zdrowia powołano również specjalny zespół ds. monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii. Pracami zespołu ma kierować dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dr hab. Grzegorz Juszczyk.

Źródło: Polskie Radio/TVP/Polsat News

M.K.

Komentarze