Bogdanowicz: Organy państwowe wbrew konstytucji wtrącają się w sprawy decyzyjne naszego związku wyznaniowego

Grzegorz Bogdanowicz mówi o strukturze w religii muzułmańskiej wśród społeczności tatarskiej, natomiast Tomasz Miśkiewicz odnosi się do zarzutów dotyczących pełnienia przez niego funkcji muftiego.

Tatarzy mają swoje dwie podstawowe organizacje – Związek Tatarów, organizację etniczną, która zajmuje się sprawami kulturalnymi, oraz Muzułmański Związek Religijny, który zajmuje się kwestiami wyznaniowymi – opowiada Grzegorz Bogdanowicz.

W Muzułmańskim Związku Religijnym mamy ostatnio bardzo zasadnicze problemy związane z osobą Tomasza Miśkiewicza, który w 2004 roku wybrany był na muftiego. Mamy wobec niego zastrzeżenia prawne. Jego powołanie odbyło się na innej podstawie prawnej. Organy państwowe wbrew naszej konstytucji wtrącają się w sprawy decyzyjne naszego związku wyznaniowego.
W innych regionach świata funkcje muftiego są kadencyjne. „Społeczeństwo danej grupy ma prawo wypowiedzieć się, czy w dalszym ciągu akceptuje osoby znajdujące się na danych stanowiskach” – dodaje.

Tomasz Miśkiewicz swoim działaniem wprowadza podział wśród Tatarów, bowiem ich większa część nie akceptuje jego zachowania – twierdzi gość „Poranka Wnet”.

Tomasz Miśkiewicz mówi o religii muzułmańskiej w Polsce oraz odnosi się do zarzutów dotyczących pełnienia przez niego funkcji muftiego.

Muzułmański Związek Religijny ma tylko możliwość skierowania propozycji projektów zarówno do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i Parlamentu. Muzułmański Związek Religijny jest związkiem wyznaniowym jednak niektórzy do tej pory mylą go ze związkiem etnicznym – podkreśla gość „Poranka Wnet”.

Jak zaznacza: Moje odwołanie to decyzja podjęta bezprawnie, dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przychyliło się do tego wniosku.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.N.

Komentarze