Romanowski: O tym czy środki unijne będą powiązane z praworządnością zadecydują najbliższe miesiące

Marcin Romanowski wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski zapewnia, że kwestie praworządności i ewentualne sankcje nie mogą zostać nałożone na Polskę bez decyzji Rady Europejskiej.


Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wskazuje, że zapisy na temat praworządności ustalone podczas szczytu UE w Brukseli są niejasne, ale tak jak potwierdził premier Morawiecki:

Ostatecznie o zastosowaniu sankcji ma decydować Rada Europejska, a rada decyduje na zasadzie jednomyślności. To oznacza, że będzie przysługiwało prawo veta, w sytuacji gdyby Polsce czy komukolwiek te środki miałyby być zabierane.

Gość Łukasza Jankowskiego przypomina, że tylko mechanizmy traktatowe mogą być zastosowane w sprawie nałożenia sankcji na dany kraj, a artykuł 7 mówi o konieczności zwrócenia się w tej sprawie do Rady Europejskiej i podjęcia takiej decyzji w formie jednomyślności. Dodaje jednak, że:

W ostateczności rzeczywiście zadecydują pewne fakty, które zadzieją się w najbliższych miesiącach. Bo te konkluzje będą przekładane na konkretne akty prawne (…) Będę całkowicie spokojny jak na Radzie UE w okolicach września, znajdzie się sformułowanie, które urzeczywistni nasze rozumienie konkluzji 23, czyli że jakiekolwiek sankcje będą musiały być na zasadzie jednomyślności.

Wiceminister Romanowski odnosi się także do konwencji stambulskiej i podkreśla, że rozwiązania krajowe są w warstwie ochrony rodziny znacznie lepsze, niżeli te przedstawione w powyższej konwencji. Natomiast w drugiej warstwie dotyczącej „płci społeczno-kulturowej, która rzekomo ma warunkować przemoc domową” konwencja stambulska nie wskazuje na prawdziwe źródła przemocy wobec kobiet.

Źródła przemocy to alkohol, narkotyki, hazard, seksualizacja obrazu kobiety w mediach. To są realne przyczyny przemocy, o których konwencja nie wspomina ani słowem, koncentrując się na jakiś ideologicznych, lewackich przesłankach. W związku z tym fałszywie diagnozuje problem i nie jest w stanie wskazać rzeczywistych rozwiązań.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.K.

Komentarze