500 plus, Kindergeld, Child Benefit, Allocations familiales, Barnbidrag. Ile wynoszą dodatki na dzieci w Europie? - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

500 plus, Kindergeld, Child Benefit, Allocations familiales, Barnbidrag. Ile wynoszą dodatki na dzieci w Europie?

Źródło: lavaki/ Pixabay.com

Polityka pronatalistyczna realizowana jest przez system wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi. Które państwa oferują najwyższe wsparcie finansowe i jak na ich tle prezentuje się program 500 plus?

Program 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku, początkowo na drugie i każde kolejne dziecko, bez ograniczeń w dochodach rodziców. Od 1 lipca 2019 roku program został rozszerzony również na pierwsze dziecko. Jak wygląda odpowiednik programu 500 plus w innych państwach? Poniżej przedstawione są podstawowe świadczenia dla rodzin z dziećmi w różnych krajach europejskich. Należy jednak nadmienić, że kwoty te ulegają zmianom i są uzupełnione również wieloma innymi dodatkami rodzinnymi.

We Francji tzw. Allocations familiales otrzymuje każda rodzina posiadająca dwójkę i więcej dzieci, która płaci podatki w tym kraju. Dodatek przyznawany jest na każde dziecko do ukończenia 20 roku życia, bez kryterium dochodowego. Miesięczne stawki dodatku rosną, zależnie od liczby posiadanych dzieci. Przy kursie 1 euro = 4,20 zł, rodzina posiadająca dwoje dzieci otrzymuje miesięcznie 131 euro (550 zł). Przy trójce dzieci 300 euro (1260 zł), przy czwórce dzieci 469 euro (1969 zł). Przy każdym kolejnym dziecku dolicza się kolejne 168 euro. Ponadto osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać dodatek „Allocation de base”, który przysługuje dzieciom do 3 roku życia i wynosi 184,62 euro (ok. 772 zł).

W Niemczech dodatek na dzieci „Kindergeld” wynosi na pierwsze, jak i drugie dziecko po 204 euro (856 zł). Na trzecie dziecko 210 euro i każde kolejne 235 euro. Dodatek jest wypłacany do 18 roku życia, chyba że dziecko kontynuuje naukę i nie pracuje, wtedy okres ten wydłuża się do 25 roku życia. Mogą otrzymać go również osoby do 21 roku życia, jeśli są bezrobotne lub ich dochody są niższe niż 8 tys. euro rocznie. Dodatkowo osoby posiadające niższe dochody mogą otrzymać dodatek „Kinderzuschlag” w wysokości 185 euro na dziecko. Zasiłek ten zmniejsza się wraz ze wzrostem dochodów w rodzinie i przyznawany jest wraz z dodatkiem „Kindergeld”. Zatem osoba o niskich dochodach może otrzymać 204 euro na pierwsze dziecko z „Kindergeld” i dodatkowe 185 euro z „Kinderzuschlag”, czyli łącznie 389 euro (ok. 1633 zł).

Wielka Brytania oferuje rodzicom „Child Benefit” wypłacany zazwyczaj co 4 tygodnie. Przysługuje on dzieciom do 16 roku życia bądź 20 lat, jeśli dziecko nadal pobiera naukę. „Child Benefit” obejmuje wszystkie dzieci, a jego kwota wynosi: 20,7 funtów tygodniowo na pierwsze lub najstarsze dziecko (około 405 zł miesięcznie) oraz 13,7 funtów tygodniowo na każde kolejne dziecko (ok. 268 zł miesięcznie). Jeśli dochody rodzica przekraczają 50 tys. funtów rocznie, część zasiłku należy zwrócić państwu. Natomiast osoby zarabiające powyżej 60 tys. funtów są wyłączone z programu. Na Wyspach Brytyjskich można otrzymać także dodatek „ChildCare Element”, który służy pomocy rodzinom w pokryciu kosztów żłobka czy przedszkola. Dodatek ten może wynieść maksymalnie 140 funtów (ok. 686 zł) na jedno dziecko lub 240 funtów (ok. 1176 zł) przy większej liczbie dzieci.

W Belgii „Allocations familiales” otrzymują rodzice niezależnie od liczby posiadanych dzieci, bez progów dochodowych, ale pod warunkiem, że płacą składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłek przysługuje dzieciom do 18 roku życia lub do 25 lat, jeśli studiują i nie przekraczają limitu 240 godzin pracy na trymestr. Zależnie od tego, czy rodzina mieszka w regionie Flandrii bądź Walonii (wysokość dodatku może różnic się o kilka euro), przysługują jej benefity wynoszące średnio 163 euro miesięcznie (ok. 684 zł) na każde dziecko.

W Szwecji zasiłek rodzinny pod nazwą „Barnbidrag” wypłacany jest na każde dziecko do 16 roku życia lub do 20. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Rodzice otrzymują miesięcznie 1250 koron na każde dziecko (około 537 zł). Ponadto w Szwecji funkcjonuje dodatek dla osób wielodzietnych „flerbarnstillägg”, który zwiększa kwotę zasiłku na każde kolejne dziecko. „Flerbarnstillägg” wynosi 150 koron (ok. 64 zł) na drugie dziecko, 604 koron (ok. 259 zł) na trzecie, 1614 koron (ok. 694 zł) na czwarte, 2864 koron (ok. 1231 zł) na piąte i 4114 koron (ok. 1769 zł) na szóste.

Źródła: europa.jobs/forsakringskassan.kundo.se/porady.be/benefity.org.uk

Autor: Marcin Krzeszowiec

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook