Prof. Kłak: Nie mamy żadnych informacji, które pozwalałyby na zakwestionowanie wyboru dokonanego przez suwerena

 Prof. Czesław Kłak mówi, iż nie ma podstaw, aby unieważnić wybory. Sąd Najwyższy powinien pozytywnie ustosunkować się do wyniku wyborów. Nie ma zakazu przeprowadzenia wyborów w czasie epidemii.

Są Najwyższy stwierdza ważność wyborów – tak stanowi Konstytucja RP. Nie jest jednak rolą Sądu Najwyższego decydowanie za suwerena o tym, kto jest prezydentem Polski – mówi gość „Poranka Wnet”

W związku z tym Sąd Najwyższy bada przebieg procesu wyborczego i analizuje ewentualne uchybienia. Na tej podstawie podejmuje rozstrzygnięcie.

W ciągu najbliższych dni możliwe jest składanie protestów wyborczych. Gdy spłyną wszystko protesty wyborcze to w pierwszej kolejności Sąd Najwyższy rozpozna protesty, a następnie stwierdzi ważność lub nieważność wyborów. W polskich realiach wybory zostałyby unieważnione w przypadku uchybienia w głosowaniu m.in. na podstawie wykrycia 400 tys. nieważnych głosów.

Moim zdaniem nie mamy żadnych informacji, które pozwalałyby na zakwestionowanie wyboru dokonanego przez suwerena. Skala nieprawidłowości musiałaby mieć taką rangę, aby wpłynąć na wynik wyborów. Nie każdy błąd waży tyle, aby móc na jego podstawie stwierdzić nieważność wyborów – twierdzi.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.N.

Komentarze